Skip to main content

PROJEKT

Ronneby

Ronneby Kommun & Miljöteknik i Ronneby

Ronneby Kommun har arbetat hårt under många år för att uppgradera sin gatu-, park- och stadsbelysning med energieffektiva och hållbara belysningsarmaturer. Genom att se helheten och analysera behoven i alla delar av kommunens gatubelysningsbestånd har man lyft upplevelsen och trivseln i staden. Med stora energibesparingar som mål men utan att kompromissa på ljuskvalitén har kommunen i samarbete med Miljöteknik i Ronneby skapat en modern och vacker stadsmiljö.

Funktion och design

I en kommun finns alla typer av utomhusbelysning, funktionell, arktitektonisk och ofta även känsliga kulturaarvsmiljöer. Som en attraktiv stad med omfattande turism gäller det att ha fingertoppskänsla och se möjligheterna med modern LED-teknik utan att behöva kompromissa med färg och form. I det nyupplysta Ronneby har man behållit det bästa av det gamla och omfamnat det bästa av det nya. Det innebär att det sitter hållbara armaturer i återvunnen plast från Lorelux® bland de vackra Brunnsvillorna längs med Ronnebyån. 

En ambitiös plan

Ronneby har under många år arbetat med att uppgradera sitt belysningsbestånd men har accelererat arbetet under senare år. Man kan verkligen se vilket arbete som lagts ner när man vandrar runt i staden och beundrar dess arkitektur och vackra grönområden som nu är belysta med effektiv och energisnål belysningsteknik.

På Ronnebys vägar sitter idag funktionella armaturer från CREE Lighting Europe så som XSPR, XSPM, LEDway Road och Energy. På den fina Kungsgatan sitter linmonterad Urban Circular och i parker och andra aktivitetsytor hittar man Urban Contemporary, Urban Modern och mycket mer. I de gamla fina kvarteren sitter Urban Artistic och lyser upp de historiska gränderna.

Ronneby som ligger i Blekinge, Sveriges trädgård, har fantastiska grönytor och planteringar i hela staden

Inte bara ljus

Belysning skall finnas för att skapa trygghet, säkerhet och inte minst för att lyfta fram stadens vackra ytor. När mörkret faller ändrar sig hela upplevelsen och med bra planerad belysning kan man skapa mervärde för både boende och besökare.

I Ronneby har man erfarna och intresserade medarbetare som tillsammans med Miljöteknik skapat vackra och trivsamma offentliga rum för intressanta möten och aktiviteter.

“Det är med stort intresse som vi följt Ronnebys utveckling när det gäller belysning av det allmänna rummet. Vinsterna ligger inte bara i lägre elförbrukning, utan lika mycket i högre livskvalité.”

Joakim Svahn, VD Nordic LED

Vill ni veta mer
om hur vi arbetar?

Fler projekt

PROJEKT

Markaryd Station

Plattformsbelysning

PROJEKT

Expansion Värö

Industribelysning