Skip to main content

Vi gör världen lite ljusare

Hållbar belysning för kommuner, industrier och bensinstationer

Vi brinner för att skapa säkra, vackra och behagliga miljöer med den senaste tekniken inom både energieffektivitet, cirkulär ekonomi och miljömässig hållbarhet. Vårt armaturprogram används i klassiska miljöer likaväl som på vägar och industrier. Med ny teknik och smart miljötänk kan vi skapa en ljusare värld.

Heritage

DW Windsor har med sin 45 år långa historia etablerat sig som en ledande leverantör av klassiska belysningslösningar. Med ett rikt arv av kompetens och expertis drivs vi av människor som levererar enastående produkter och tjänster.

Skylark NET

I den moderna världen är belysning avgörande inte bara för att möjliggöra synlighet, utan också för att skapa stämning, effektivisera energianvändning och främja säkerhet. För att uppnå detta krävs avancerade styrsystem för belysning som kan anpassas och optimeras för olika behov och situationer.

Hållbar belysning

Nordic LED har under lång tid arbetat med ett tydligt mål om att samtliga produkter skall ha en tydlig hållbarhetsprägel och vara lämpliga för en cirkulär ekonomi. Med hjälp av innovativ materialutveckling, ny modern teknik och nya branschstandarder har vi nu ett komplett program där varje armatur har optimerats för att passa in i ett cirkulärt system med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

Ladda och Tanka

Den snabba utbyggnaden av laddstationer för elbilar kräver bra belysning på samma sätt som andra drivmedelsstationer. Nordic LED har sedan starten arbetat med både inomhus- och utomhusbelysning av drivmedelsstationer och har stor erfarenhet av storskaliga leveranser till de ledande kunder på den skandinaviska marknaden. 

Sport

Att skapa en belyst miljö för olika sportaktiviteter kräver mycket av både belysningsarmaturer och ljusdesigner. Alla sporter har sina krav och det gäller att vara insatt och att bygga erfarenhet. Kraven skiljer sig markant mellan de enklare anläggningarna för träning och lek till de professionella arenorna där TV-kamerorna fångar varje liten detalj i det som pågår på plan eller i spåret. 

Funktionell belysning

Funktionell utomhusbelysning skall i första hand skapa bästa möjliga belysning till lägsta möjliga energianvändning. Samtidigt är det lika viktigt att armaturerna kan fungera under lång tid utan behov av underhåll. När de sedan gjort sitt jobb under många år skall de enkelt kunna uppdateras och återanvändas. Allt för att skapa effektiv belysning i en cirkulär ekonomi.