Skip to main content

Funktionell och Arkitektonisk belysning

Expansion Värö

Södra Skogsägarna, Södra Cell Värö

Södra investerade i LED-belysning från Nordic LED AB till Södras omfattande ombyggnad av massafabriken i Väröbacka där Södra investerade 4 MDKR och som fick namnet ”Expansion Värö”. Nordic LED AB har projekterat och levererat industribelysning till Södras ombyggnad både inomhus för processlokaler och utomhus för områdesbelysning och vägar.

Tolv års livslängd

I projektfasens början, tillsammans med Nordic LED, arbetades två olika belysningsstandarder fram – en för inomhus och en för utomhus. Inomhus i processlokalerna sattes kravet till min. 400 lux i medel och med en Jämnhet på 0.5 – efter att armaturerna använts i 100 000 h, vilket är armaturernas livslängd. I processlokalerna använder Södra belysning dygnet runt, 365 dagar om året och livslängden på belysningen utan underhåll blir fantastiska 12 år med LED-armaturerna CREE LEDWay Multi och CREE EDGE High Bay. Efter drygt 12 år kommer armaturerna att underhållas med nya drivdon och nya ”light-bars” för att minimi-nivån 400 lux inte ska underskridas, vilket är en arbetsmiljöfråga.

Ny belysning inomhus

Några exempel på processlokaler som fått ny belysning inomhus är: Kokeri, kausticering, eftersedimentering, turbinhallen, renseriet, externredningen, truck-verkstad, massa-lagringstält m.fl. Installationshöjderna på armaturerna har varierat från 20 m och neråt.

Utomhus på interna vägar och områdesbelysning runt processlokaler och på timmerupplag sattes kravbilden till min. 20 lux i medel och Jämnheten till 0.4 – efter att armaturerna använts i 100 000 h.

Livslängden på belysningen utan underhåll blir fantastiska 22 år med LED-armaturerna
CREE LEDWay Road och CREE EDGE High Output.

Tolv års livslängd

I projektfasens början, tillsammans med Nordic LED, arbetades två olika belysningsstandarder fram – en för inomhus och en för utomhus. Inomhus i processlokalerna sattes kravet till min. 400 lux i medel och med en Jämnhet på 0.5 – efter att armaturerna använts i 100 000 h, vilket är armaturernas livslängd. I processlokalerna använder Södra belysning dygnet runt, 365 dagar om året och livslängden på belysningen utan underhåll blir fantastiska 12 år med LED-armaturerna CREE LEDWay Multi och CREE EDGE High Bay. Efter drygt 12 år kommer armaturerna att underhållas med nya drivdon och nya ”light-bars” för att minimi-nivån 400 lux inte ska underskridas, vilket är en arbetsmiljöfråga.

“För att underlätta under projektgången lades fler varianter av armaturerna på lager hos Nordic LED för snabbare leverans, en service vi gärna ställde upp med.”

Jens Erenmalm Teknisk chef/CTO

Vill ni veta mer
om hur vi arbetar?

Fler projekt

PROJEKT

Markaryd Station

Plattformsbelysning

PROJEKT

Skillingaryd

Plattformsbelysning