Skip to main content

Miljöpolicy

Nordic LED AB arbetar ständigt med att utveckla sitt miljöarbete. Vi ska vara en vägvisare och pådrivare i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att erbjuda belysningsarmaturer som främjar en långsiktig och hållbar utveckling samt över tid minimerar miljöpåverkan och möjliggöra klimatsmarta lösningar. Till stöd i detta arbete använder vi såväl vår egen som våra leverantörers miljöpolicys.

 

Nordic LED miljöpolicy anger

  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter
  • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer
  • Genom att ta initiativet i dialogen med våra leverantörer och kunder angående miljöaspekter, krav och miljötänkande
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel/transportör.
  • Packa avgående gods enbart med återvinningsbara material
  • Ta emot av oss försålda produkter för återvinning om kunden så önskar

 

 

Genom våra medlemskap i såväl El-retur som REPA säkerställer vi också att det finns lämpliga insamlingssystem tillgängliga för de produkter och material vi sätter på den svenska marknaden.