Skip to main content

Vår historia

Allt började med en idé om att skapa ett nytt företag i belysningsbranschen som helt fokuserade på innovation, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vårt ursprung är starkt förankrat i önskan om att skapa produkter som gör att vi kan lämna en bättre värld åt de som kommer efter oss.

Vi har därför medvetet byggt en organisation med kompetens inom vitt skilda områden så som IT, styrning, telekom, miljö och ekonomi. För att kunna nå full effekt behöver armaturerna inte bara leverera stora energibesparingar utan måste dessutom vara uppbyggda på ett sätt som minimerar miljöpåverkan under hela livscykeln. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla vårt produktprogram på ett sätt som hela tiden flyttar tekniken framåt med syftet att lämna ett så litet fotavtryck som möjligt.

Bra belysning är viktigt för oss människor men samtidigt måste den anpassas för att passa alla varelser som bor på denna planet. Sedan starten 2008 har vi lyckats bygga upp en imponerande produktportfölj och är idag ett av de absolut mest miljöprofilerade varumärkena på belysningsmarknaden. Vi finns i Varberg på Sveriges västkust och de karga klipporna och långa stränderna har vi sedan länge kallat vårt hem.

Vårt mål är att göra världen lite ljusare.