Att testa innebär att upptäcka och förutse även den minsta risk för fel, för att slutligen helt undvika dessa. Med Cree testförfarande lämnas ingenting åt slumpen.

Individuellt Funktionstest

För att minimera eventuella felkällor genomför Cree nogsamma produktester innan LED-armaturerna slutligen packas i sin leveranskartong och skeppas till slutdestination. Detta innebär t.ex. att samtliga ljusmoduler är uppmärkta/spårbara och efter sammansättning testade så de ger utlovat ljusflöde, färgåtergivning och färgtemperatur. Innan den färdiga armaturen packas och skickas genomförs också ett individuellt funktionstest som säkerställer att armaturen fungerar när den lämnar produktionsbandet. På så sätt säkerställs att armaturerna håller högsta kvalitet och att installationen kan genomföras utan onödiga förseningar.

Test av beväxning på armaturer

Cree beaktar alltid effekterna av verkliga miljöförhållanden i sin produktdesignprocess vid utveckling av nya produkter. Detta visades nyligen av en studie utförd av CREEs produktutvecklingsteam, när de undersökte hur Crees armaturdesigner påverkas av olika former av påväxt, i form av lager av gamla löv, föroreningar eller fågelbajs.

Eftersom det inte finns några riktmärken eller standarder för att mäta hur effekterna av dessa beväxningar påverkar armaturens prestanda, tog Cree ett proaktivt tillvägagångssätt för att testa såväl LEDway som THE EDGE-produkterna. Man simulerade både realistiska, såväl som de mest extrema förhållanden i de vanligaste tillämpningarna.

  • Fouling Report Summery of LEDway and THE EDGE Fixtures

Test av armaturers hantering av överspänning

  • The Management of overvoltage for electronic equipment

Korrosionsanalys av CREE-armaturer

Aluminiumgjutgodset som används för Cree-armaturer tillsammans med DeltaGuard ™ beläggningsystem, har redan utsatts för korrosionstest vilket redovisades i en rapport som publicerades i maj 2008.

Resultaten av den studien visade att efter 5.000 timmar i en behållare med saltdimma, klarade gjutgodset korrosionstestet med en klassning på 4, enligt ASTM Standard 1694 D, procedur A. Efter att rapporten 2008 publicerades, ifrågasattes om övriga komponenter i Cree-armaturerna skulle ge lika bra resultat om de utsattes för samma miljö som aluminiumgodset gjorde. I synnerhet var oron riktad på armaturernas extruderade aluminium kylflänsar och den patenterade NanoOptics™ som används för att styra ljuset från varje LED.

Utgångspunkten för denna uppsats är att påvisa att inte bara en komplett Cree-armatur överlever ett 5.000 timmars saltdimmatest utan också ljusprestandan utan att äventyras. Baserat på denna undersökning, konstateras att de strängsprutade aluminiumlegeringar motsvarar eller överträffar kraven för korrosionsbeständighet hos gjutgods, och att Cree-armaturens ljusprestanda inte lidit några negativa konsekvenser efter att ha utsatts för 5.000 timmar i en saltdimmakammare.

  • Läs hela rapporten här

Korrosionsanalys av aluminiumlegeringar och ytbehandling

Samtidigt som den världsomspännande handeln har ökat, har också ett brett utbud av aluminiumgjutgods och beläggningar införts i belysningsbranschen. Ofta har billiga produkter med mindre än acceptabelt korrosionsresultat installerats. Som svar på detta försöker vissa förvaltningar/myndigheter reglera vilka typer av aluminiumlegering som kan användas. Denna typ av legering har generellt mycket låg kopparhalt, och dessa är mycket mer resistenta mot korrosion än de mer traditionella legeringar som används. Standarden för aluminiumlegeringar med låg kopparhalt refererar oftast till LM6-klassificeringen baserad på BS 1490-standarden. Tyvärr är denna typ av legering ofta mer kostsam, svårare att gjuta eller bearbeta, och ger inte samma hållfasthet (som t.ex. segjärn) som andra tillgängliga legeringar.

Utgångspunkten för den här uppsatsen är att visa att det inte är lika fördelaktigt att reglera användningen av en viss typ av legering för att få kontroll av korrosion, som det är att reglera kombinationen av legering och ytbehandling för att uppfylla angivna korrosionskrav. Detta papper redovisar därför resultaten av ett 5.000 timmars saltdimmatest utfört på vanligt förekommande gjutgodslegeringar som varierar i kopparhalten, med användandet av olika ytbehandlingar. Baserat på den här undersökningen, konstateras att aluminiumlegeringar med en högre koppar halt än vad som tillåts i LM6, kan ge ett överlägset korrosionsmotstånd när korrekt ytbeläggning används. Dessa legeringar ger också större strukturell hållbarhet och draghållfasthet som behövs för många belysningstillämpningar.

  • 2008 års rapport finner du att läsa här