CREE NanoOptic™ teknologin ger överlägsen kontroll över armaturernas ljusflöde och möjlighet för dig att anpassa armaturernas ljusflöde efter ditt behov.

Cree NanoOptic tecknologin – överlägsen ljuskontroll

Nedan är ett urval av de typ ljusbilder som är tillgängliga för armaturer utrustade med de patenterade lösningarna NanoOptic och NanoOptic Precision Delivery Grid. För exakt fotometrisk prestanda hänvisar vi till respektive armaturs ljusfil.

Typ 4ME – AC


Asymmetrisk ljusbild för t ex parkeringsytor, områdesbelysning eller trafikplatser

Typ 3SH – PR

Asymmetrisk ljusbild för i första hand belysning av vägar, gator, trafikplatser  och områdesbelysning.

Typ TS – 210

Asymmetrisk ljusbild att använda för belysning av elljusspår, vägar, gator, gång- och cykelvägar mm.

Typ 5ME – QV

Symmetrisk ljusbild för applikationer med armaturer monterade på såväl stolpe/mast, lina eller tak.
Passar särskilt bra för belysning av parkeringsytor, järnvägsbangårdar eller liknande användningsområden.

Typ 15, 25, 40, 70

Ljusbilder med fokuserad riktning med 15, 25, 40 eller 70 graders spridning.

Passar utmärkt till fokuserad direktbelysning, högmast- och industriinstallationer med olika höjder – 6-30m.