Det exklusiva Air Flow-systemet använder naturlig ventilation för att avleda värme. Detta uppnås genom att kylelementet till vilket armaturernas LED-moduler är monterade är lämnat i öppen luft.

Luften cirkulerar fritt i och runt elelementet och fångar upp värmen som genereras av dioderna. Detta ökar dioderna livslängd och garanterar topprestanda under lång tid (se datablad för respektive armaturs prestanda). För att säkerställa att dioderna alltid har den idealiska temperaturen monterar Cree varje LED och modul på väl avvägda värmeavledande kylelement avsedda för ändamålet.

På kretskortsnivå: Grunden för oslagbar prestanda

Möjligheten att på ett effektivt sätt hantera varje enskild diod och skapa bästa förutsättningar för varje enskild del tillsammans med helheten baseras på kretskortets specifikation, materialval och montering.

Cree har i sina kretskort byggt in funktionalitet som med hjälp av bl.a. temperatursensorer styr armaturens LED driver att sänka drivströmmen ifall en förhöjd LED-temperatur registreras ända till normala förhållanden har återställts. Vid ett eventuellt LED-bortfall, så som en ytterligare garanti, kompenseras den förlorade dioden av de övriga.