För Nordic LED och Cree är det viktigt att tillhandahålla sakligt informationsmaterial så du kan jämförbara olika leverantörers påståenden och där skilja fakta från fantasi.

För att du ska kunna göra välgrundade inköpsbeslut baserade på fakta tillhandahåller vi den information du efterfrågar och behöver. Kontakta oss för stöd i din beslutsprocess.

5 tips att beakta under beslutsprocessen

  1. Jämför prestanda mellan armaturer på applikationsnivå
  2. Begär certifierad fotometrisk information
  3. Säkerställ armaturens minskning i ljusflöde
  4. Använd lämplig faktor för armaturens ljusförlust
  5. Utvärdera armaturens värde över livscykeln

”Total Systems Approach”

När du börjar undersöka marknaden med LED för en särskilt utvald applikation, kom ihåg att du köper ett integrerat och samverkande system, och inte ett antal individuella komponenter. En effektiv LED-armatur är bara så stark som dess svagaste länk. Sök därför efter information och olika särdrag som ger dig de nyckelfördelar du förväntar dig i varje enskild applikation.

Mätbar prestanda

Kontakta oss för att hitta våra produktblad och fotometriska data likaväl som exempel på olika framgångsrika installationer i Sverige, Europa och Nordamerika. Vi tillhandahåller också projektbeskrivningar och artiklar med mätbara testresultat.