Tack vare det extremt höga ljusflödet från Cree EDGE Tunnel armaturerna med den 4:e generationens Cree LED och det patenterade NanoOptic linssystemet har projektet – att helt LEDifiera (inlusive såväl den förstärkta infartsbelysning som permanentkrets) en vägtunnel realiseras. Armaturerna styrs av ett styrsystem med kommunikation via elnätet som gör att Trafikverket kan med full flexibilitet styra varje armatur individuellt via en web-baserad övervakningsplattform.

Detta världsunika projekt inkluderar tre armaturmodeller ur Cree EDGE Tunnel serien. Armaturerna är anpassade för att enkelt kunna monteras på befintlig kabelstege (KHZ/HEBO300). De uppmätta ljusnivåerna överträffar de givna i VGU 2004:80.

Luminansnivån i första infartszon uppmättes till 221cd/m2 och i efterföljande zoner från 109cd/m2 till 7,5cd/m2. Tunneln kommer att användas som forskningsobjekt för att utröna hur LED-armaturer kan hjälpa till att energioptimera framtida tunnelbelysning. Projektet genomförs av Trafikverket med början slutet 2010 som del i verkets satsning på forskning kring energieffektivisering.

Med den unika 2540-ljusbilden erhålls

CREE EDGE Tunnel uppfyller Trafikverkets krav på armaturer för tunnelinstallationer:

  • Armaturerna uppfyller relevanta krav i SS-EN 60598-1 samt SS-EN 60598-2-3
  • Armaturerna har kapslingsklass IP66.
  • Armaturernas arbetstemperatur ska vara -40 till +55 °C.
  • Livslängd L80F10 >100 000 timmar
  • Armaturens ljusprestanda är validerad enligt IES LM-79-08. IES-filer för ljusberäkning i de vanligaste jusberäkningsprogrammen finns.
  • Armaturhus och ljusmodul är tillverkat av aluminium, fäste syrafast stål.
  • Optiken ska uppfylla relevanta krav i SS-EN 60825-1 och SS-EN 62471.
  • Armaturerna är testade i >5000 timmar saltdimma enligt SS-EN ISO 9227, och motståndskraftiga mot alkaliskt vatten, tvättkemikalier, hög luftfuktighet, vägsalt, vibrationer och snabba temperaturväxlingar.

För mer info kontakta Nordic LED +46 340 77 90 01