Södra investerade i LED-belysning från Nordic LED AB till Södras omfattande ombyggnad av massafabriken i Väröbacka där Södra investerade 4 MDKR och som fick namnet ”Expansion Värö”. Nordic LED AB har projekterat och levererat industribelysning till Södras ombyggnad både inomhus för processlokaler och utomhus för områdesbelysning och vägar.

I projektfasens början, tillsammans med Nordic LED, arbetades två olika belysningsstandarder fram – en för inomhus och en för utomhus. Inomhus i processlokalerna sattes kravet till min. 400 lux i medel och med en Jämnhet på 0.5 – efter att armaturerna använts i 100 000 h, vilket är armaturernas livslängd. I processlokalerna använder Södra belysning dygnet runt, 365 dagar om året och livslängden på belysningen utan underhåll blir fantastiska 12 år med LED-armaturerna CREE LEDWay Multi och CREE EDGE High Bay. Efter drygt 12 år kommer armaturerna att underhållas med nya drivdon och nya ”light-bars” för att minimi-nivån 400 lux inte ska underskridas, vilket är en arbetsmiljöfråga.

Några exempel på processlokaler som fått ny belysning inomhus är:
Kokeri, kausticering, eftersedimentering, turbinhallen, renseriet, externredningen, truck-verkstad, massa-lagringstält m.fl.
Installationshöjderna på armaturerna har varierat från 20 m och neråt.

Utomhus på interna vägar och områdesbelysning runt processlokaler och på timmerupplag sattes kravbilden till min. 20 lux i medel och Jämnheten till 0.4 – efter att armaturerna använts i 100 000 h.

Livslängden på belysningen utan underhåll blir fantastiska 22 år med LED-armaturerna CREE LEDWay Road och CREE EDGE High Output.

Södra ställer höga krav på sin utomhusmiljö och belysningen är viktig för personsäkerheten. I en komplex industrimiljö där gående personal blandas med tunga fordon har Nordic LED levererat LED-armaturerna CREE LEDWay Road och CREE EDGE High Output för att motsvara Södra kravbild.

Armaturerna har monterats ovanför portar, i trapphus och gretingplan, på fasader och rörbryggor, på lyktstolpar och på fackverk-master där installationshöjderna har varierat från de högsta höjderna på 30 m på fackverksmaster och på flistransportören ovanför flisstackarna ner till 6 m höjd ovanför portar och lägre lyktstolpar.

Under projektets gång gjordes drygt 120 ljusberäkningar mot de olika projektledarna som verifierades och godkändes. Det växte fram ett komplett armaturprogram fram med olika storlekar på armaturer mot givna höjder som motsvarade Södras kravbild på ljusnivåer för de olika miljöerna.

I Södra val av armaturer från Nordic LED har de fått med sig armaturernas marknadsledande tio års garanti, viket är en trygghet i investeringen. Armaturerna CREE EDGE High Output och CREE LEDWay har hög IP-klassning och LEDWay-serien är dessutom D-märkt vilket var ett krav i vissa dammiga miljöer inomhus. Båda armaturmodellerna är helt modul-uppbyggda och alla delar utbytbara.

För att underlätta under projektgången lades fler varianter av armaturerna på lager hos Nordic LED för snabbare leverans, en service vi gärna ställde upp med.

Jens Erenmalm
Teknisk chef/CTO
KAM – Industribelysning