Skip to main content

AR1

Robusta och effektiva LED strålkastare med bygelmontage som med sin hållbara design, energieffektivitet ger möjligheten att skapa en välbelyst och säker miljö för t ex sportanläggningar och områdesbelysning.

Beskrivning

Robusta och effektiva LED strålkastare med bygelmontage som med sin hållbara design, energieffektivitet ger möjligheten att skapa en välbelyst och säker miljö för t ex sportanläggningar och områdesbelysning.