Skip to main content

AR3

Robusta och effektiva LED strålkastare med bygelmontage som med hållbara design, energieffektivitet ger möjligheten att skapa en väl belyst och säker miljö för t ex sportanläggningar, industrier och områdesbelysning. Armaturen levereras med separat drivdonslåda i aluminium.

Beskrivning

Robusta och effektiva LED strålkastare med bygelmontage som med hållbara design, energieffektivitet ger möjligheten att skapa en väl belyst och säker miljö för t ex sportanläggningar, industrier och områdesbelysning. Armaturen levereras med separat drivdonslåda i aluminium.

E-Nummer

7770293 STRÅLK AR3 A1 40K7 1007W BYGEL STRÅLKASTARE OPTIMUM AR3 A1 40K7 (1007W) MÖRKGRÅ BYGEL
7770294 STRÅLK AR3 A1 40K7 1149W BYGEL STRÅLKASTARE OPTIMUM AR3 A1 40K7 (1149W) MÖRKGRÅ BYGEL
7770295 STRÅLK AR3 A1 40K7 1465W BYGEL STRÅLKASTARE OPTIMUM AR3 A1 40K7 (1465W) MÖRKGRÅ BYGEL

Dokument