• Totalkvalitet är det överordnade målet – från första kundkontakt till leverans och eftermarknadsstöd
  • Vi strävar efter att skapa marknadens mest nöjda kunder
  • Verksamheten utvecklas och förbättras ständigt, så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar med fokus på energi och miljö
  • Ett starkt engagemang i miljö- och kvalitetsfrågor, tillsammans med hög kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsprocessen inom Nordic LED