Nordic LED är sedan hösten 2008 generalagent för amerikanska CREE Inc.

Historien började 2008 när Nordic LED började samarbeta med amerikanska RUUD Lighting och representera dem på den svenska markanden. Ruud Lighting startade som armaturtillverkare 1982 och är sedan 2011 inkorpererat i amerikanska Cree Inc. I dagsläget arbetar över 7.500 personer inom koncernen. Tillverkning, forskning och utveckling sker vid flera anläggningar runt om i världen bl.a. i Racine, WI, USA och Florens i Italien. Det europeiska huvudkontoret ligger i Florens.

Redan 2006 lanserade Ruud Lighting kommersiellt serietillverkade LED armaturer för väg- gata och skärmtaks installationer. LED armaturerna marknadsfördes under varumärket BetaLED®, och omfattade armaturer för många olika applikationer, som med beprövad prestanda och vinnande design har tagit världen med storm. I serien finns ett stort urval av produkter för bla väg, gata, park och industribelysning samt lager, inklusive frys- och kyllager.

RUUD Lighting har tillsammans med flera olika partners, t.ex. Cree, bedrivit forskning och utveckling inom LED-baserad armaturteknik i många år vilket resulterat i flera viktiga patent. Utmärkande funktioner är bl.a. kylning av LED-kretsen (BetaLED® Air-FlowTM) och det optiska systemet BetaLED® NanoOptic™. Genom att kombinera ny forskning med mångårig erfarenhet av armaturtillverkning har man skapat en av de mest sålda LED-armaturerna för väg-gata-park i världen.

Cree leder LED-revolutionen inom belysning vilket bidrar till att traditionell energislösande belysningsteknologier blir överträffade genom användandet av
energieffektiv och miljövänlig LED-belysning. Cree är en marknadsledande innovatör inom LED för belysning, armaturer som använder LED och halvledarlösningar för trådlösa och applikationer inom kraft.

Nordic LED AB arbetar ständigt med att utveckla service och kvalitet. Vår kvalitetspolicy ger riktlinjer för alla anställda och återförsäljare. Vi ska vara en vägvisare och pådrivare i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att minimera miljöpåverkan och möjliggöra klimatsmarta lösningar.