Nordic LED AB är en fullsortimentsleverantör av inomhus- utomhus- och industribelysning och ett av Sveriges snabbast växande belysningsföretag. Utöver det egna varumärket OPTIMUM är vi också generalagent/distributör för amerikanska Cree Lighting i Sverige, Finland och Danmark. Sedan starten 2008 finns Nordic LED med huvudkontoret i Varberg.

Företaget ligger lättillgängligt ca 70 km söder om Göteborg alldeles i anslutning till E6:an. Där finns bl.a. order, lager och logistik tillsammans med showroom, totalt förfogar vi över 3.000 m2 lager och kontor. I Varberg finns vårt entusiastiska gäng medarbetare med många års erfarenhet och kunskap kring LED-belysning. Med stor vana och bredd, är vi redo att hjälpa till med belysningsplanering och ljusberäkningar för att på bästa sätt nå den mest optimala belysningslösning i våra kunders projekt.

Försäljningen sker i alla länderna genom olika partners till kunder som företag, kommuner, bostadsrättsföreningar, landsting, elektriker, elgrossister, belysningsindustrin och andra, särskilt utvalda partners.

Historia

Nordic LED är sedan hösten 2008 generalagent för amerikanska CREE Inc. Historien började 2008 när Nordic LED började samarbeta med amerikanska RUUD Lighting och representera dem på den svenska marknaden. Ruud Lighting startade som armaturtillverkare 1982 och är sedan 2011 inkorporerat i amerikanska Cree Inc. I dagsläget arbetar över 7.500 personer inom koncernen. Tillverkning, forskning och utveckling sker vid flera anläggningar runt om i världen bl.a. i Racine, WI, USA och Florens i Italien där det europeiska huvudkontoret ligger.

Redan 2006 lanserade Ruud Lighting kommersiellt serietillverkade LED-armaturer för väg-, gatu- och skärmtaksinstallationer. LED-armaturerna marknadsfördes under varumärket BetaLED®, och omfattade armaturer för många olika applikationer, som med beprövad prestanda och vinnande design har tagit världen med storm. I serien finns ett stort urval av produkter för bl.a. väg, gata, park och industribelysning samt lager, inklusive frys- och kyllager.

RUUD Lighting har tillsammans med flera olika partners, t.ex. Cree, bedrivit forskning och utveckling inom LED-baserad armaturteknik i många år vilket resulterat i flera viktiga patent. Utmärkande funktioner är bl.a. kylning av LED-kretsen,  BetaLED® Air-FlowTM, och det optiska systemet BetaLED® NanoOptic™. Genom att kombinera ny forskning med mångårig erfarenhet av armaturtillverkning har man skapat en av de mest sålda LED-armaturerna för väg-gata-park i världen.

Cree leder LED-revolutionen inom belysning vilket bidrar till att traditionell energislösande belysningsteknologier blir överträffade genom användandet av energieffektiv och miljövänlig LED-belysning. Cree är en marknadsledande innovatör inom LED för belysning, armaturer som använder LED och halvledarlösningar för trådlösa och applikationer inom kraft.

Kvalitetspolicy

Nordic LED AB arbetar ständigt med att utveckla service och kvalitet. Vår kvalitetspolicy ger riktlinjer för alla anställda och återförsäljare:

  • Totalkvalitet är det överordnade målet – från första kundkontakt till leverans och eftermarknadsstöd
  • Vi strävar efter att skapa marknadens mest nöjda kunder
  • Verksamheten utvecklas och förbättras ständigt, så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar med fokus på energi och miljö
  • Ett starkt engagemang i miljö- och kvalitetsfrågor, tillsammans med hög kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsprocessen inom Nordic LED

 

Miljöpolicy

Nordic LED AB ska vara vägvisare och pådrivare i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att minimera miljöpåverkan och möjliggöra klimatsmarta lösningar genom att:

  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget och kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter
  • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer
  • Ta initiativet i dialogen med våra leverantörer och kunder angående miljöaspekter, krav och miljötänkande
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel
  • Packa avgående gods enbart med återvinningsbart papper
  • Ta emot av oss försålda produkter för återvinning om kunden så önskar