Ett bra sätt att spara energi och skapa mervärden i din belysningsanläggning är att förse armaturerna med inbyggd styrning. Du kan med enkla medel uppnå stora besparingar.

Nordic LED kan idag leverera armaturer med en stor variation av inbyggda styrmöjligheter. Till exempel kan din vägarmatur automatiskt sänka ner ljusnivån till 50% under den period på natten då trafiken är lågfrekvent. På detta sätt sparar du ytterligare energi, livslängd och pengar. Detta tillval kallas nattsänkning (tillvalskod S). På parkeringsytor, skärmtak och andra applikationer som lämpar sig för behovsstyrning kan armaturerna förses med en inbyggd närvarodetektor som antingen tänder och släcker eller dimrar mellan två förbestämda nivåer. Närvarodetektering kallas tillval K.

I de fall då behovet av styrning är mer komplext och i de fall som kunden vill integrera sin belysningsanläggning i sitt styr- och övervakningssystem, förses armaturen med DALI-drivdon och intelligenta styrenheter. Med ett helt integrerat system får kunden total översikt över anläggningens utförande och status samt möjlighet att skapa mer avancerade behovsstyrningar som baserar sig på information från flera sensorer.

Nordic LED lanserar nu även en serie DALI-kompatibla övervakningsenheter som möjliggör styrning av din belysningsanläggning via iPad, smartphone eller PC. Du kan med ett par enkla handgrepp konfigurera din DALI-anläggning till det nya systemet.

Hör av dig till Nordic LED för mer information om hur vi kan hjälpa dig att spara mer!