Skip to main content

Kvalitetspolicy

Nordic LED AB arbetar ständigt med att utveckla vår service och kvalitet efter principen ”ständiga förbättringar” och när arbetsmomenten så tillåter ett ”rutinstyrt” arbete i enlighet med Nordic LED rutinhandbok. Vår kvalitetspolicy ger riktlinjer för alla anställda och återförsäljare. Vi ska vara en vägvisare och pådrivare i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att minimera miljöpåverkan och möjliggöra klimatsmarta lösningar.

 

Vår kvalitetspolicy

  • Totalkvalitet är det överordnade målet – från första kundkontakt till leverans och eftermarknadsstöd
  • Vi strävar efter att skapa marknadens mest nöjda kunder
  • Verksamheten utvecklas och förbättras ständigt, så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar med fokus på energi och miljö
  • Ett starkt engagemang i miljö- och kvalitetsfrågor, tillsammans med hög kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsprocessen inom Nordic LED