Skip to main content

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, hur du gör och hur vi hjälper till

 • om du vill veta vilka uppgifter vi sparar om dig,
 • om du vill ändra uppgifter eller
 • om du av någon anledning vill ta bort dem ur vårt system.

Tack vare nya dataskyddsförordningen GDPR ökar och tydliggörs skyddet av personlig information. För Nordic LED är det viktigt att alltid söka hantera all data enligt gällande lagstiftning.

Vi behöver ibland spara och behandla personuppgifter om dig, så som e-postadress, namn, adress, telefonnummer och organisation. Syftet med en sådan behandling är att vi ska kunna ge bästa tänkbara service och support för dig som

 • representerar ett kundföretag,
 • representerar en leverantör
 • representerar en samarbetspartner
 • är konsult
 • är installatör

 

eller på något annat sätt är eller representerar en slutkund eller någon av ovan angivna. Du kan också ha anmält ditt intresse för våra nyhetsbrev.

Informationen används i första hand av Nordic LED för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Det omfattar bl a moment som

 • projektstöd – beställningsprocess
 • sortimentspresentationer – orderhantering
 • leverans –  service och garantihantering
 • nyhetsbrev

I huvudsak kommunicerar vi i första hand med dig som kund med hjälp av telefon, e-post, (chat), brev och fysisk kontakt samt genom digitala medier.

Dina uppgifter har vi sparat för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal, intresseavvägning och samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter sparas med utgångspunkt om syftet för ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. För nyhetsbrev sparar vi dina uppgifter tills du önskar avregistrering från dessa.

Vem ansvarar för insamlade personuppgifter?
Ansvarig för företagets insamlade personuppgifter är Nordic LED AB, Honungsgatan 4, 43295 Varberg.
Org nr 556747-6246. Uppgifterna behandlas av oss eller någon av våra samarbetspartners.

Vem kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med andra. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part ett sk personuppgiftsbiträden, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och ingångna avtal.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med t ex

 

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT- lösningar).

 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina kundkontaktsuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till kundkontaktuppgifter. I vår organisation är det endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig som kund som har tillgång till dem.

Vilken rättighet har du till tillgång och förändring och /eller borttagning av dina uppgifter?
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@nordicled.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur får jag veta mer om GDPR och Datainspektionen?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Sekretesspolicy nordicled.com
Den här sekretesspolicyn gäller bara för den här webbplatsen, och inte på webbplatser som ägs av tredje part. Länkar på vår hemsida som vidarbefordrar dig till andra webbsidor har sina egna policys, därför inte Nordic LED vara ansvariga för innehållet på dessa webbplatser. Du bör därför ta för vana att alltid läsa sekretesspolicyn på de webbplatser du besöker.

Om cookies på www.nordicled.com
www.nordicled.com använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på en besökares dator. Den typen av cookies som vi använder kallas sessionscookies och används rent tekniska skäl för att du ska kunna använda webbplatsen på bästa sätt och för att registrera besöksstatistik. Du kan stäng av användningen av cookies i din webbläsares inställningar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (trädde i kraft den 25 juli 2003) ska alla som besöker webbplatser informeras om att webbplatsen innehåller cookies, vad desssa coolies används till och hur cookies kan undvikas.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats

 

Vår integritetspolicy är levande och uppdateras regelbundet, senaste versionen hittar du alltid på www.nordicled.com