Skip to main content

Hållbarhet

Nordic LED har under lång tid arbetat med ett ett väl definierat mål om att samtliga produkter skall ha en tydlig hållbarhetsprägel och vara lämpliga för en cirkulär ekonomi. Med hjälp av innovativ materialutveckling, ny modern teknik och nya bransch-standarder har vi nu ett komplett program där varje armatur har optimerats för att passa in i ett cirkulärt system med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Läs mer om produkterna under respektive applikationsområde.