Skip to main content

Hållbar belysning

Belysning för en hållbar framtid

Nordic LED har under lång tid arbetat med ett tydligt mål om att samtliga produkter skall ha en tydlig hållbarhetsprägel och vara lämpliga för en cirkulär ekonomi. Med hjälp av innovativ materialutveckling, ny modern teknik och nya branschstandarder har vi nu ett komplett program där varje armatur har optimerats för att passa in i ett cirkulärt system med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

Innovativa material

Med Lorelux får avfall nytt värde. Genom att tillverka armaturer av plastavfall minskas koldioxid-utsläppen och skräp får nytt liv. Rotationsgjutningstekniken  är skonsam mot miljön och dessutom kostnadseffektiv vilket möjliggör kortare serier. På detta sätt kombinerar Lorelux® armaturer den cirkulära ekonomins fördelar med en elegant design. Inte bara en ny serie produkter, utan också en cirkulär och hållbar vision inom LED-belysning.

Cirkulär elektronik

Genom att målinriktat och outtröttligt arbeta mot en cirkulär framtid har vi, tillsammans med våra partners, tagit fram tekniska lösningar som går att underhålla med standardiserade komponenter. Med långa livslängder på 30 år eller mer blir det viktigt att de elektriska komponenterna är standardiserade för att säkerställa tillgänglighet över långa tidsperioder. Nordic LED arbetar med att inför Zhaga Book 15-ljusmoduler på alla utomhusarmaturer och bevakar standardarbetet gällande ljusmoduler för inomhusarmaturer.

Design

Tillsammans med världsledande formgivare som Alessandro Stabile och Federica Fulici skapar Lorelux nya attraktiva armaturer för en cirkulär framtid. Men, ibland betyder design olika saker beroende på vem som väljer. Då den nya rotationsgjutnings-tekniken har klara fördelar vid kortare serier, lämpar den sig bra för att även kunna uppfylla kundens egna önskemål om design. 

Vill ni veta mer
om hur vi arbetar?

Våra projekt

PROJEKT

Markaryd Station

Plattformsbelysning

PROJEKT

Skillingaryd

Plattformsbelysning