Garanti

Här nedan finner du gällande garantivillkor för Cree produkter sålda Fr o m 15/1 2018 2018 Limited 10 year warranty - gäller för produkter där…

Fortsätt läsaGaranti

Kvalitetspolicy

Totalkvalitet är det överordnade målet – från första kundkontakt till leverans och eftermarknadsstöd Vi strävar efter att skapa marknadens mest nöjda kunder Verksamheten utvecklas och…

Fortsätt läsaKvalitetspolicy

Miljöpolicy

Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter Påverka, ställa krav och samarbeta med…

Fortsätt läsaMiljöpolicy

Historia

Nordic LED är sedan hösten 2008 generalagent för amerikanska CREE Inc. Historien började 2008 när Nordic LED började samarbeta med amerikanska RUUD Lighting och representera…

Fortsätt läsaHistoria