Skip to main content
Nordic LED symbol

GDS Lighting

GDS Lighting har revolutionerat belysningsvärlden med styrsystemet SkylarkNET . Systemet är det första i sitt slag som kombinerar den standardiserade LoRaWAN-tekniken med helt integrerad styrning och kommunikation i belysningsarmaturen. För att ytterligare stärka sitt erbjudande kan systemet enkelt användas i armaturer som är Zhaga D4i-certifierade med hjälp av GDS Zhaga Book 18 kommunikationsnod.

Produkter